மரபின் மைந்தனின் 50வது நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

மரபின் மைந்தன் முத்தையாவின் 

50ஆவது படைப்பு

திருக்கடவூர் 

&

மரபின் மைந்தனின்  “எழுத்து கருவூலம்

(50 நூல்களின் முத்திரை பகுதிகள் )

வெளியீட்டு விழா

அழைப்பிதழ் இத்துடன்….. அனைவரும் வருக ……
தங்களை அன்புடன் அழைக்கும் விழா குழுவினர்

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *