வாழ்க்கையென்ன வாழ்ந்து பார்க்கலாம்!-10

 இலக்குகள் நிர்ணயிப்பது எதற்காக?

“எங்கே செல்லும் இந்தப் பாதை” என்று பாடிக்கொண்டே போகிறவர்கள் முன்னேற்றப் பாதையில் போகிறவர்கள் அல்ல. எங்கே – எதற்காக – எப்படி – எந்த நேரத்திற்குள் போய்ச் சேரப்போகிறோம் என்று தெரிந்திருந்தால், அதுதான் வெற்றிப் பயணம்.

இதைத்தான் “இலக்குகள் நிர்ணயித்தல்” (Goal setting) என்று சொல்கிறார்கள். ஒரு மனிதன் செயல்படுவது தனித்தீவாகவா? இல்லை! அவனுடைய செயல்பாடுகள் வெவ்வேறு விதங்களில் வெளிப்படுகின்றன. வணிகம், உறவுகள், சமூகத் தொடர்புகள் என்று வெவ்வேறு தளங்களில் இலக்குகளை நிர்ணயித்துக்கொண்டால், அவற்றை நோக்கித் தெளிவாக நகர முடியும்.

ஒரே துறையில் ஒரே இலக்கு
வணிகத்தில், ஒரே நேரத்தில் ஒரேயரு இலக்குதான் நமக்கு வேண்டும். பத்துப் பதினைந்து இலக்குகளை இழுத்துப்போட்டுக்கொண்டு அவதிப்படக்கூடாது.

சிறிய இலக்குகளில் தொடங்குங்கள்
இலக்குகளை நிர்ணயித்துச் செயல்படும் பழக்கம் உங்களுக்குப் புதிதென்றால், சிறிய இலக்குகளில் தொடங்கலாம். உதாரணமாக, தினமும் அரைமணிநேரம் நடப்பது என்கிற இலக்கை வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்தப் பழக்கத்தை ஒழுங்குக்குக் கொண்டுவர இரண்டு வாரம் பிடிக்கலாம். இரண்டாவது, வார முடிவை இலக்குக்குரிய தேதியாக நிர்ணயம் செய்யுங்கள். எங்கே நடப்பது, எத்தனை மணிக்கு நடப்பது என்றெல்லாம் திட்டமிட்டு அதனை நடைமுறைப்படுத்துங்கள். இப்படி சிறிய இலக்குகளில் ஆரம்பித்து பெரிய இலக்குகளை நோக்கி நகருங்கள்.

எனக்கு இலக்கு இல்லையா?
இந்தக் கேள்வி எல்லோருக்கும் எழும். உங்களுக்கு இலக்கு தேவையா இல்லையா என்று தெரிந்துகொள்ள கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு விடையளியுங்கள்.

(அ) பணத்தால் கணக்கிட்டால், உங்கள் ஆண்டு மதிப்பு அதாவது ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் ஈட்ட முடியும் என்று எண்ணுகிற வருமானம் எவ்வளவு?

(ஆ) கடந்த ஆண்டு நீங்கள் ஈட்டிய வருமானம் எவ்வளவு?
இதற்குப் பதில் காணும்போது, உங்களால் ஈட்டக்கூடிய வருமானம், நீங்கள் ஈட்டியிருக்கிற வருமானம், இரண்டுக்கும் நடுவிலான இடைவெளியைப் பாருங்கள். இலக்கு உங்களுக்குத் தேவை என்பதைக் கண்டுகொள்வீர்கள்.

வரையறுத்த இலக்குகளை எழுதுங்கள்
மனதில் எழுதி அழித்து மீண்டும் எழுதும் இலக்குகளுக்கு வலிமை இருப்பதில்லை. எனவே எட்ட விரும்பும் இலக்குகளை எட்டி, உங்கள் பார்வையில் படும்விதமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தினமும் அந்த இலக்கை எட்டுவதற்கான முயற்சியில் ஓர் அங்குலம் அளவாவது நகருங்கள்.

எழுதிய இலக்குகளை எட்டுங்கள்
எழுதி வைத்த இலக்குகளை எட்டுவதற்குத் திட்டமிடுதல், சூழ்நிலைக்கேற்ப தேவைப் படும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுதல் என்று எத்தனையோ அம்சங்கள் உண்டு. அப்படி ஒவ்வொரு படிநிலையாகக் கடந்து இலக்கை எட்டுங்கள். அந்த வெற்றியைக் கொண்டாடுங்கள். உடனே அடுத்த இலக்கை ஆராயவும், அதை நிர்ணயிக்கவும் ஆயத்தமாகிவிடுங்கள்.

(மரபின்மைந்தன் முத்தையா எழுதிய வாழ்க்கையென்ன வாழ்ந்து பார்க்கலாம் என்னும் புத்தகத்தில் இருந்து)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *