சூர்ய குண்டம்

சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்
சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்

கங்கையுடன் காவிரியும் சங்கமமாய் பொங்கும்

எங்குமுள்ள தீர்த்தங்களும் இங்குவந்து தங்கும்

வானமழை வந்துவந்து தேனமுதம் சிந்தும்

ஞானியெங்கள் சத்குருவும் தந்தருளும் குண்டம்

சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்
சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்

மூழ்கவரும் யாவருக்கும் நன்மைதரும் லிங்கம்

பாதரசம் சக்திதரும் தூயரச லிங்கம்

ஏழுலகும் காணவரும் காட்சியிந்த குண்டம்

தீர்த்தமென்னும் அற்புதத்தின் சாட்சிசூர்ய குண்டம்

சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்

சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்

தத்ததிமி தோம்திதிமி தாளமிடும் வண்ணம்

சக்திமிகும் தாண்டவமாய் சலசலக்கும் குண்டம்

நித்தம்நித்தம் தேடிவந்து நாமிறங்கும் குண்டம்

தேகநலம் ஞானநலம் தந்தருளும் குண்டம்

சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்
சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்

ஞானவாசல் திறந்துவைக்கும் தியானலிங்கம் இங்கே

தியானவிதை முளைக்கவைக்கும் தீர்த்தகுண்டம் இங்கே

ஊனுடம்பின் உள்ளிருக்கும் தேன்துளியைத் தொடலாம்

ஆனவினை தீர்ந்திடவே யாருமிங்கு வரலாம்

ஆருத்ரா நடனம்

ஆடும் திருவடி தெரிகிறது
ஆனந்தம் அலைபோல் எழுகிறது
பாடும் திருமுறை ஒலிக்கிறது
பரமனின் திருவருள் இனிக்கிறது

ராவணன் தோள்களில் பதிந்தபதம்
ஜாமத்தில் சுடலையில் உலவும் பதம்
ஆரூர் வீதியில் நடந்த பதம்
ஆடிய பாதமே சாசுவதம்

தீயென எழுந்தது திருமேனி
தாமரைப் பதந்தனில் இவன்தேனீ
தாயென்றும் வருவான் சிவஞானி
தாண்டவ ஜதிசொல்லு மனமேநீ

காலனை உதைத்தது சிவபதமே
காசியில் நடந்ததும் சிவபதமே
மூலமும் முடிவும் சிவபதமே
முக்தி தருவதும் சிவபதமே

முனைவர் குடவாயில் பாலசுப்பிர​மணியன் உரை

என்னுடைய 50ஆவது நூலாகிய திருக்கடவூர் பற்றி தமிழகத்தின் தலைசிறந்த தொல்லியல் அறிஞர்களில் ஒருவராகிய முனைவர் குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியன்அவர்கள் நிகழ்த்திய திறனாய்வுரையினை இக்காணொளியில் காணலாம்.இந்நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த நண்பர் தஞ்சை செழியன் அவர்களுக்கு நன்றி.

http://www.youtube.com/watch?v=5M1kn-mpTdw

சத்குரு கருத்தோட்டத்தில் இந்தத் தமிழோட்டம்

(சத்குரு தந்த கருத்தோட்டத்தின் அடிப்படையில் சூர்ய குண்டம் பிரதிஷ்டைக்காக எழுதிய பாடல் இது)

பல்லவி

தண்ணீரே தண்ணீரே

பூமியின் உயிரே நீதானே

மண்ணோடும் விண்ணோடும்

ஆள்கிற அழகே நீதானே

தாகம்தீர தாகம்தீர உன்னைக் குடித்தேனே

தீர்த்தமென்று தேடிவந்து உன்னில் குளித்தேனே

மூழ்கி மூழ்கி எழுகிறேன்

மீண்டும் உன்னில் விழுகிறேன்

மடியில் என்னை ஏந்திக் கொள்ளுவாயே

அலைகளாக வந்து துள்ளுவாயே

சரணம்-1

மீன்களின் தாயகம் நீயென்று நினைந்தேன்

எனக்கும் தாய்மடி நீயென்று தெளிந்தேன்

உன்னில் தானே உயிர்வரை நனைந்தேன்

மலராய் இலையாய் உன்மேல் மிதந்தேனே

சரணம்-2

நீயில்லாமல் உயிர்களும் இல்லை

நீயில்லாமல் பூமியும் இல்லை

நீதான் நீதான் வாழ்க்கையின் எல்லை

நீதரும் சுகம்போல் வேறெதும் இல்லை

சரணம்-3
உன்னில் நானும் கலக்கிறேன்

என்னில் நீயும் கலக்க வா

இன்பமாகக் கலந்து போகலாம்

இன்னும் இன்னும் கொண்டாடலாம்

நாகப்பாம்பே- சத்குரு கவிதை-தமிழில்

(நாகப்பாம்பு பற்றிய சத்குருவின் ஆங்கிலக் கவிதையை வாசித்தேன்.
அதைத் தமிழில் எழுத முயன்றேன்)

பூமியிலே தவழ்ந்து போகும் நாகப்பாம்பே- நீ

புற்றுக்குள்ளே ஒளிந்திருப்பாய் நாகப்பாம்பே

மேனியெங்கும் கோடுகொண்டாய் நாகப்பாம்பே-நீ

நீலநஞ்சை சேர்த்துவைத்தாய் நாகப்பாம்பே

சாம்பசிவன்தலையிலேஏறும் மாயமென்னவோ-அட

நாகப்பாம்பே உனக்கிருக்கும் மேன்மை என்னவோ

உன்னிடத்தில் உள்ள்ள ஏதோ தன்மையைக் கண்டே-அட

பொன்னுடலில் ஆடிவர பரமன் அழைத்தான்

ஆபரணம் ஆக உன்னை அய்யன் அணிந்தான் -நீ

ஆசையுடன் அவன்தலைமேல் ஏறியமர்ந்தாய்

ஊர்ந்துபோகும் சின்னஞ்சிறு ஜீவனல்லவா-இந்த

உயர்ந்தநிலை அடைந்ததென்ன? சொல்ல நீயும்வா

சொல்லிவிடு சொல்லிவிடு நாகப்பாம்பே-அந்த

ஒன்றைமட்டும் சொல்லிவிடு நாகப்பாம்பே

ஈசனவன் நேசத்தினை எப்படிப் பெற்றாய்-நீ

என்ன என்ன குணங்களினால் இந்நிலை உற்றாய்

நீயுமந்த ரகசியங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தால்

நானும்,அந்த ஈசனவன் அன்பைப் பெறுவேன்

ஆபரணமாய் சிவனும் என்னை அணிய வேண்டாம்-அவன்

பாதத்திலோர் தூசெனவே வாழ்ந்து கிடப்பேன்

மார்க்கமொன்று சொல்லிவிடு நாகப்பாம்பே-நீ

கேட்டதெல்லாம் ஆசையுடன் நானும் கொடுப்பேன்

நாகதோஷம் என்றால் என்ன? சத்குரு புதிய விளக்கம்

சூர்ய குண்டம் பிரதிஷ்டையின்போது பாம்பு பற்றிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு சத்குரு விளக்கமளித்தார்.அப்போது நாகதோஷம் என்றால் என்ன என்றொரு கேள்வியை தியான அன்பர் ஒருவர் கேட்டார். அதற்கு மிகவும் புதிய பரிமாணம் ஒன்றில் சத்குரு வழங்கிய விளக்கம் அனைவரையும் வியப்பிலாழ்த்தியது.

“நாகதோஷம் என்பதன் வேறொரு பரிமாணத்தைப் பார்த்தால்,அது பாம்போடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டுமென்று அவசியமில்லை.உங்கள் மூளையின் சிறுபகுதி ஒன்று உங்களை சில எல்லைகளை வகுக்கச் செய்கிறது.அது வாழ்க்கை பற்றிய சில எச்சரிக்கைகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.சில அச்சங்களை ஏற்படுத்துகிறது.மூளையின் உட்பகுதி ஒன்று இந்தவிதமாக செயல்படுகிறது.பலர் அந்த எல்லைகளுக்கு உட்பட்டே வாழ்கிறார்கள்.இந்த உலகில் பெரும்பாலானவர்கள் விடுதலையை நோக்கி நடையிடுவதில்லை. தொடர்ந்து தங்களை எதனோடாவது அல்லது யாருடனாவது பிணைத்துக் கொள்ளவே விரும்புகிறார்கள்.உங்களை ஏதேனும் ஓர் எல்லைக்குள் உங்கள் எண்ணங்கள் தொடர்ந்து
பிணைத்துக் கொண்டேயிருந்தால் அது மிகவும் மோசமான நாகதோஷம்.

நாய் தான் வசிக்கும் பகுதியைச் சுற்றி ஆங்காங்கே சிறுநீர் கழித்துக் கொண்டே போகிறது.அதற்கு சிறுநீர் கழிக்கும் வியாதியில்லை .தன் எல்லையை நிர்ணயிக்கிறது. அதுபோல் எதற்குள்ளாவது யாராவது சிக்கிக்
போவது மிகவும் மோசமான நாகதோஷம்.மூளையின் வெளிப்பகுதி,விடுதலை நோக்கி உங்களை உந்துகிறது.அதுதான் தேடலை பலப்படுத்துகிறது.இயற்கையுடன் உங்களை இயைந்து வாழச் செய்கிறது.
அதை நோக்கிப் போவதே விடுதலை.

உங்களைப் பிணைக்கிற நகதோஷத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்றும் யோகமரபில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.சுருண்டு படுத்திருக்கும் பாம்பு நகர்ந்து தன் எல்லையை விட்டு எழுவதே விடுபடுகிற வழி.அதுபோல் உங்கள் சக்திநிலை ஓர் எல்லைக்குள் இல்லாமல் எழத்தொடங்குமேயானால்மனிதப்பிறவி என்ற எல்லையையும் தாண்டி உங்களால் நகர முடியும்.இந்த நாகதோஷத்தைத் தாண்ட இதுதான் சரியான பாதை.

மற்றபடி உலகியல் நிலையில் நாகதோஷம் என்றால் அதற்கு வேறு சில அறிகுறிகள் உண்டு.சில நாட்பட்ட நோய்கள் எந்தவிதமான சிகிச்சைக்கும் குணமாகாமல் பலன் தராமல் தொடர்ந்தால் அது நாகதோஷம். எல்லோருக்கும் பொதுமைப்படுத்திச் சொல்ல முடியதென்றாலும் சிறுநீர்த்தடத்தில் ஏற்படக்கூடிய சில தொற்று நோய்கள் நாகதோஷத்தால் வருபவை.சில வகையான சரும நோய்கள் நாகதோஷத்தால் வருபவை.சிலருக்கு தோல் செதில்செதிலாக உரியும். இது நாகதோஷத்தின்
அடையாளம்.சிலருக்கும் எலும்புகள் இறுகி உடம்பே பாறைபோல் ஆகும்.இதற்கு மருத்துவத்தில் எந்த மருந்தும் இல்லை. ஆனால் ஈஷாவுக்கு வந்த ஒருவர் இங்கேயே தங்கி பல ஆன்மீகப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு முழுமையாக குணமடைந்தார். எலும்பு இப்படி இறுகிப் போவதும் நாகதோஷத்தின் விளைவுதான்.சில நாகதோஷங்கள் உளவியல் சார்ந்த கோளாறுகளாக வெளிப்படும்

நாகதோஷத்தால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் எவ்வளவுதான் மருத்துவம் செய்தாலும் குணமாகாமலேயேஇருந்து கொண்டிருக்கும்.ஆனால் குறிப்பிட்ட சக்திநிலையில் இருக்கும் சில கோவில்களுக்குப் போனாலே
இது குணமாகும்.சில அர்ப்பணங்களை செய்தாலே சரியாகிவிடும்.அத்தகைய தன்மைகள் கொண்டஆலயங்கள் இந்தியாவில் குறிப்பாக தென்னிந்தியவில் நிறைய உள்ளன” என்றார் சத்குரு.

உலகம் அழிகையில் சிவனென்ன செய்வார்?

அழித்தலுக்கான கடவுளென்று சிவனைச் சொல்வார்கள்.அவன் ஆடுமிடம்
சுடுகாடென்பார்கள்.அவனுக்கு தாய்தந்தை இருந்திருந்தால் இப்படி மயானத்தில் ஆட விட்டிருப்பார்களா என்று பாடியவர்கள்சிவனடியார்கள்.

அடியவர்களிலேயே சிவனுக்கு அம்மா முறை கொண்டாடியவர்
காரைக்கால் அம்மையார்.கொண்டாடியவர் அவர் மட்டுமல்ல.
சிவனும்தான். பேய்வடிவெடுத்து காரைக்கால் அம்மையார் கயிலாயம்
செல்லும்போது பார்வதி இவர் யாரென்று கேட்க,”வருமிவள் நம்மைப்பேணும் அம்மை காண்”என்றாராம் சிவபெருமான்.
பார்வதிக்கு மாமியாரைத் தெரியாத போதும் காரைக்காலம்மையாருக்கு
மருமகளைத் தெரிந்தே இருக்கிறது. “நீதான் சுடுகாட்டில் ஆடிப் பழகி விட்டாய்.அவள் சின்னப்பெண்.அவளையும் உன் இடப்பாகத்தில்
வைத்துக் கொண்டு சுடுகாட்டுக்குப் போய்விடாதே.பாவம் பயந்துவிடப்போகிறாள்”என்று பாடியவர் அவர்.

“குழலார் சிறுபுறத்துக் கோல்வளையைப் பாகத்(து)
எழிலாக வைத்தேக வேண்டா – கழலார்ப்பப்
பேரிரவில் ஈமப் பெருங்காட்டிற் பேயோடும்
ஆரழல்வாய் நீயாடும் அங்கு.”

ஆனால் தன் பிள்ளை மயானத்தில் கையில் நெருப்பை ஏந்தியாடும்
அழகை அவர் ரசிக்காமல் இல்லை.கையில் அனலேந்தியதால் சிவனின்
உள்ளங்கை சிவந்ததா,அல்லது சிவனின் உள்ளங்கையைத் தீண்டியதால்
நெருப்பு சிவப்பாக இருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் அவருக்கு.

சிவனிருக்கும் மயானங்கள் என்று ஐந்து மயானங்களைக் குறிப்பாக சொல்வார்கள்.காழி மயானம்,கடவூர் மயானம்,காசி மயானம், கச்சி மயானம்,நாலூர் மயானம் ஆகியவை அவை,மயானம் என்றால் சுடுகாடு என்று மட்டும் பொருளல்ல. மய-அயனம் என்றால் படைப்புத் தொழில் இடையறாமல் நடந்து கொண்டிருக்கும் இடம் என்று பொருள்.குறிப்பிட்ட காலத்துக்குப் பின் பிரம்மாவும்இறக்கிறார் என்று சொல்வதன் பொருளே, இறப்பு என்றால் என்ன என்று பிரம்மாவுக்குத் தெரிந்தால்தான் அவரால் படைக்க முடியும் என்பதுதான்.கடவூர் மயானம் பிரம்ம சம்ஹாரத் தலம் என்று சொல்லஇதுதான் காரணம்.

ஞானிகள் ஞானோதயம் அடைந்ததே மரணம் குறித்து தீவிரமாக
சிந்தித்த போதும் அதை தியானமாக மேற்கொண்ட போதும்தான்.
இதெல்லாம் இருக்கட்டும். உலகம் அழிகையில் சிவனென்ன செய்வார்
என்பதல்லவா கேள்வி?இதற்கான விடை தெரிய வேண்டுமென்றால்நாம் மாணிக்கவாசகர் காலத்துக்குப் போக வேண்டும்.

திருவாசக ஏடுகளை மாணிக்கவாசகர் தில்லையில் பொன்னம்பலப்
படிக்கட்டுகளில் வைக்க அதை சிவபெருமான் தன் கைப்பட ஏட்டுச்சுவடிகளில் எழுதிக் கொண்டாராம்.அதை எழுதியது தான்தான் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தும் விதமாக “திருச்சிற்றம்பலமுடையான் கைசார்த்து” என்று கையொப்பமும் இட்டாராம்.முதன்முதலில் தமிழில் கையெழுத்து போட்ட கடவுள் சிவன்தான்.

ஏன் திருவாசகத்தை சிவபெருமான் நகலெடுத்துக் கொண்டார் என்பதற்கு பல நூறாண்டுகள் கழித்து மனோன்மணியம் எழுதிய  சுந்தரம் பிள்ளை ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார். பிரளய காலம் முடிந்து பிரபஞ்சம் முற்றாக அழிந்து வேறொரு பிரபஞ்சம் வடிவெடுக்க வேண்டும். அதுவரை சிவனுக்கு வேலையில்லை.தனியாகத்தான் இருப்பார்.அந்தத் தனிமையைப் போக்கிக் கொள்ளதிருவாசகம் படிக்கலாம் என்று முன்னரே ஒரு பிரதி எடுத்து வைத்துக் கொண்டாராம்.

“கடையூழி வருந்தனிமை கழிக்கவன்றோ அம்பலத்தே
உடையார் உன் வாசகத்தில் ஒருபிரதி கருதினதே”
என்கிறார் சுந்தரம் பிள்ளை.முன்யோசனைக்காரர்தான் சிவபெருமான்.

சிpp

சிவன்

துப்பாக்கி எப்போது பூப்பூப்பது

என் பால்ய நண்பன் அருண் அமெரிக்காவின் காதலன்.அவன் பாஸ்டனில் இருந்த நாட்களில் அவனுடன்காரில் டி.எம்.எஸ் பாடல்களைக் கேட்டுக் கொண்டே நயாகரா சென்றபோது அவன் சொன்னது இன்றும்
நினைவிருக்கிறது.” America is an Idea”.மனித சமூகம் ஒவ்வொன்றுமே தன் இலட்சிய வாழ்முறையை வடித்தளிக்க முற்பட்டுக் கொண்டேயிருக்கிறது.அப்போது தனக்கிருக்கும் அமெரிக்கக் காதலையும் மீறி அருண் கவலைப்பட்ட விஷயம் தனிமனிதர்களும் பாதுகாப்பு கருதி துப்பாக்கி வைத்துக் கொள்ளக் கூடிய உரிமை. அநேகமாக அந்த சட்டம் 2005ல்தான் முன்வரைவு கண்டதாக ஞாபகம்.

யாரேனும் அந்நியர் தன் வீட்டுக் கதவைத் தட்டினல்,அது தன் பாதுகாப்புக்கு பாதிப்பென்று வீட்டிலிருப்பவர் கருதினால் கூட சுட்டுவிட முடியுமே என்று நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம்.அவன் காரில் ஜிபிஎஸ் வழிகாட்டத் தடுமாறிய போது யாரிடமவது வழிகேட்கக் கூட அவன்யோசித்தான். ஒருவரிடம் சென்று வழிகேட்பது கூட அவரின் அந்தரங்கத்துக்குக் குந்தகம் என்பதாக எண்ணுபவர்களின் தேசமது.

துப்பாக்கி வைத்துக் கொள்ளும் உரிமை யாருக்கும் உண்டென்னும் விதமாய் அறிவிக்கப்பட்டதில்வந்த ஆபத்துகளில் ஒன்று சாண்டி ஹுக் தொடக்கப்பள்ளியில் நிகழ்ந்த துப்பாக்கி சூடும் அந்த சம்பவத்தில் இருபது குழந்தைகள் உட்பட இருபத்தேழு பேர்கள் இறந்ததும் ஆகும்.

நம்மூரில் ஒரு தனியார் பள்ளிக்குள் கூட தொடர்பில்லாதவர்கள் நுழைந்துவிட முடியாத வண்ணம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலமாயிருக்க,தன் அன்னையை வீட்டிலேயே கொன்றுவிடு அன்னை பணிசெய்த பள்ளிக்குள் புகுந்து பிஞ்சுகளையும் பெரியவர்களையும் பதம் பார்த்திருக்கிறான் அதானி லான்ஸா. அதே நாளில் சீனவிலும் ஒரு தொடக்கப்பள்ளி அருகே ஒருவன் கத்தியுடன் இருபத்தெட்டு குழந்தைகளைத் தாக்க முற்பட்டதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது,அதிர்ச்சியை அதிகரித்துள்ளது.நல்லவேளையாக சீனாவில் நிகழ்ந்த சம்பவத்தில் உயிர்ச்சேதம் ஒன்றுமில்லை.

மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் இந்த சம்பவத்துக்கான காரணம் என்று நாம் ஒன்றை யூகிக்க முடியும்.அதானி லான்ஸாவின் அன்னை அந்தப் பள்ளியில் பணிபுரிந்தவர் என்று உறுதிசெய்யப்படாத தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தன்னுடன் நேரம் செலவிடாத அன்னையையும் அதற்குக் காரணமான பள்ளிப் பிள்ளைகளையும் மனநோய் முற்றிக் கொன்றிருக்கக் கூடும் என்பது மேலோட்டமான யூகம் மட்டுமே.

விக்கி ஸாட்டோ

பள்ளிப் பிள்ளைகளைக் காக்க தன்னையே கவசமாக்கி கொடூரனின் துப்பாக்கி முன்னர் பாய்ந்து உயிர்நீத்த விக்கி ஸாட்டோ என்னும் வீராங்கனை நம் வணக்கத்துக்க்குரியவர்.”துப்பாக்கி எப்போது
பூப்பூப்பது”என்பது கவிஞர் வைரமுத்துவின் கவிதை ஒன்றின் தலைப்பு. எல்லோரும் துப்பாக்கிவைத்திருப்பது மனித உரிமையின் அடையாளமா,உயிர்வாழும் உரிமைக்கான அச்சுறுத்தலா என்பதை
அமெரிக்கா முடிவு செய்ய வேண்டிய நேரமிது.

12.12.12.மதியம் 12 மணிக்கு சத்குருவுடன்…!!

ராதே பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கு சத்குரு வருவாரா என்கிற கேள்வி எல்லோருக்கும் உண்டு. ஊரிலிருந்தால் வருவார் என்ற பதில் வரும், “ஊரிலிருக்கிறாரா?”என்ற அடுத்த கேள்வி எழும். அவரையே நேரில் பார்த்து அழைப்பிதழ் தந்தால் உண்மை தெரிந்துவிடும் என்பதால் சத்குருவை சந்திக்க நேரம் கேட்டிருந்தோம். தோம் என்றால் திரு.கிருஷ்ணனும் நானும். புதன்கிழமை மதியம் 12.00 மணிக்கு சத்குருவை நீங்கள் சந்திக்கலாம் என்று தகவல் வந்தது. புதன்கிழமை 12.12.12 என்பது நினைவுக்கு வந்தபின்தான் மதியம் 12.00 மணி என்பதன் பொருத்தமும் புத்தியைத் தொட்டது.

மதியம் 11.55க்கெல்லாம் அவர்முன் அழைத்துச் செல்லப்பட்டோம். பணிந்தெழுந்ததும் தோள்களைத் தட்டி “என்ன முத்தையா நல்லாருக்கீங்களா” என்ற வாஞ்சையான -வழக்கமான வரவேற்பை வழங்கினார். என்னெதிரே தரையில் அமர எத்தனித்த திரு.கிருஷ்ணனிடம் “கீழே உட்கார முடியுமா? நாற்காலி வேணுமா?” என்று சத்குரு விசாரிக்க பதறிப்போய் என்னைப் பார்த்தார் கிருஷ்ணன். “நான் சொல்லவில்லை” என்பதாகத் தலையசைத்தேன். விஷயம் இதுதான். கடந்த சிவராத்திரிக்கு முன் யக்‌ஷா நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்க வந்திருந்த கிருஷ்ணன் நெடுநேரம் தரையில் அமர்ந்திருந்ததில் முதுகுவலி வந்ததாய் என்னிடம் சொல்லியிருந்தார்.

ராதே ஜக்கி

ராதே நாட்டிய நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழைக் கைகளில் வாங்கியவர் கிருஷ்ணனிடம் நலம் விசாரித்தார். ஞாயிறு தோறும் சந்திப்போம் நல்லதையே சிந்திப்போம் என்ற தலைப்பில் வாராவாரம் கோவையில் கிருஷ்ணன் நிகழ்ச்சிகள் நடத்திவருவதைச் சொன்னதும் சத்குருவிடம் ஒரு மலர்ச்சி.”சங்கீதம், நாட்டியம் மாதிரியான விஷயங்களை ரசிக்க மக்களை பழக்கியே இருக்கணும். அவங்களுக்கு  பிடிச்சுட்டா விடமாட்டாங்க.இருபது வருஷம் முன்னால மஹாசிவராத்திரிக்கு நான் சாஸ்திரிய சங்கீதம் வைச்சப்போ எல்லாரும் உக்கார முடியலைன்னு சொன்னாங்க. இப்போ யாருக்குமே எழுந்து போக முடியலை.பழகீட்டா விடமாட்டாங்க.இல்லேன்னா ஒரே பொழுதுபோக்கு டீவி தான்னு ஆயிடும்”என்றார் சத்குரு.

“அரசாங்கம் ஒரு சட்டம் பண்ணிக்கணும். காலையில ஒன்பதிலேயிருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணிவரைக்கும் எந்த சேனல்லேயும் எதுவும் வரக்கூடாது. அப்போ எல்லாம் போய் வேலை பண்ணிக்கணும்தானே!” என்றவர், “முன்னே எல்லாம் தமிழ்நாட்டில என்ன பிரமாதமான விஷயம்னா காலையில ஆறு மணிக்கே எழுந்து வயலுக்கு உற்சாகமா வேலைக்குப் போனாங்க. இப்போ வேலை பார்க்கணும்ங்கிற எண்ணமே போயிடுச்சு.ஒரு தேசத்தில வேலை பார்க்கிற எண்ணம் குறைஞ்சா ரொம்ப சிக்கலாயிடும். அவங்க பழக்கத்தை மறந்துட்டாங்க. அவங்க சாப்பாட்டை மறந்து ஏதேதோ சாப்பிட்டுக்கறாங்க” என்றார் சத்குரு.

“கிராமிய உணவுகள் பலதும் இப்போ வழக்கிலேயே இல்லை என்ற கிருஷ்ணன்,தங்கள் இனிப்பகத்தில் அதிரசத்திற்காக பாரம்பரிய குடும்பங்கள் சிலவற்றமமர்த்தியிருப்பதாகவும் அவர்கள் பகுதிநேரமாக வேலை பார்க்கிறார்கள். பணத்தைப் பெரிதாக நினைப்பதில்லை.அதனால் அதிரசத்தின் அடிப்படை சுவை மாறுவதில்லை”என்றார். “என்ன பண்ணினாலும் ஈடுபாடா பண்ணினாதான்  நல்லாயிருக்கும்.இன்னைக்கு மனிதர்கள் காலையில எழுந்து வேலைக்கு போய்வர்றதே ஒரு போராட்டமா இருக்கு”என்றார்.

விழா ஏற்பாடுகள் பற்றி பேச்சு திரும்பியது. “குறித்த நேரத்தில் தொடங்குவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். மாலை மரியாதை போன்றவற்றில் நேரத்தை வீணடிப்பதில்லை’ என்றதும் சத்குரு சொன்னார். “சில இடங்களில பார்க்கிறேன். அவங்க கொண்டுவர்ற மாலைகளோட சைஸ் பார்த்தா யானைக்குப் போடலாம் போல இருக்கு. ஒருதடவை என்கிட்டேஅப்படியொரு பெரிய மாலையை தூக்கிட்டு வந்தாங்க.அப்படியே கொண்டு போயிடுங்க இந்த பெரிய மாலையை வாங்கிக்கறது ரொம்ப ஆபாசமா இருக்கும்னு சொல்லீட்டேன்” என்றார் சத்குரு. கடிகாரத்தைப் பார்த்தேன்  அப்போதுதான் மதியம் 12.12ஐ கடந்தது.

வெவ்வேறு அம்சங்கள் குறித்து பேச்சு திரும்பியது. கலாச்சாரத்தை மீட்டெடுப்பது பற்றி சத்குரு கொண்டிருக்கும் கவனமும் அதற்கான திட்டங்களும் பேசப்பட்டன. சத்குருவின் சூன்யா குடிலை ஒட்டிய பாதையில்  வைக்கோல் ஏற்றிய மாட்டுவண்டியொன்று அசைந்தசைந்து சென்றது. பண்டைக்கால முனிவரொருவரின் பர்ணசாலையில் அமர்ந்திருக்கும் உணர்வைப் பெற்றேன். விடைபெறும்போது சத்குரு ஆசீர்வதித்துத் தந்த வெண்ணிற மலரொன்றை கண்களில் ஒற்றிக் கொண்டேன்.சுவாசத்தில் கலந்தது அதன் வாசம்.

அதுசரி..ராதே நாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கு டிசம்பர் 16ல் சத்குரு வருகிறாரா என்றா கேட்கிறீர்கள்? “நான் சொல்ல மாட்டேன்..அதைமட்டும் நான்சொல்ல மாட்டேன்”