நீங்கள் நினைப்பது என்ன?

கால்கள் பதித்தோம் வாழ்வின் தடத்தில்
தடைகள் வரலாம் ஒருசில இடத்தில்
தாண்டி நடக்கப் போகின்றோமா
தயங்கி நிற்கப் போகின்றோமா….

நீங்கள் நினைப்பது என்ன?

பத்திரமானது சராசரி வாழ்க்கை
பரவசமானது சாகச வாழ்க்கை
பொத்தி வைத்தே போய்விடலாமா
புதையல் எடுத்து ஜெயித்திடலாமா…..

நீங்கள் நினைப்பது என்ன?

சலனம் சபலம் சுகமாய் தோன்றும்
செயல்கள் கடமைகள் சுமையாய் தோன்றும்
சிலநொடி சுகத்தில் சாய்ந்திடலாமா
செயல்கள் வழியே வாழ்ந்திடலாமா….

நீங்கள் நினைப்பது என்ன?

மகிழ்ச்சியை நோக்கியே மண்ணில் சிலபேர்
மலர்ச்சியை நோக்கியே மண்ணில் சிலபேர்
மகிழ்ச்சியின் முடிவில் மண்ணாய் போவதா
மலர்ச்சியால் இந்த மானுடம் ஆள்வதா…

நீங்கள் நினைப்பது என்ன?

வாழ்வின் கடலில் விளையும் முத்துகள்
கால்களை வருடும் கிளிஞ்சல் கொத்துகள்
கிளிஞ்சல் எடுத்து கிளுகிளுப்போமா
முத்துகள் எடுத்து மனம்நிறைவோமா..

நீங்கள் நினைப்பது என்ன?

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *